Promens Aalesund AS

Promens Aalesund AS er en del av Promens Gruppen - verdens største rotasjonstøpeselskap. Promens Gruppen opererer produksjonsfabrikker og salgskontorer over hele verden.  

Promens Aalesund AS er lokalisert på Blindheim i Ålesund kommune. Selskapet er en fusjon mellom Cipax Nord AS som ble etablert i Salangen i 1977, og Nordic Industrier på Skodje som ble etablert i 1983. Selskapene ble kjøpt opp av det islandske selskapet Sæplast i 1999/2000 og sammen med Dyno AS avd. Ålesund som ble oppkjøpt høsten 1999, ble Sæplast Norge AS etablert. Avdelingene på Skodje og Salangen ble så flyttet til Ålesund i henholdsvis 2000 og 2003. I 2005 ble rotasjonsstøpingen skilt ut av Sæplast Norge AS, og etablert som eget selskap med navnet Sæplast Aalesund AS. Fra 2007 skiftet selskapet navn til Promens Aalesund AS. 

Promens Aalesund AS har alltid vært tidlig ute med innovative løsninger. Dagens kar har røtter tilbake til glassfiberkarene som ble produsert ved Nordic Supply fra 1969. På slutten av 80-tallet var det stor fokus på miljø og KFK-gasser. I 1990 ble det derfor utviklet et kar som er isolert med polyetylen, og således 100 % resirkulerbart. 

Våre nøkkelpersoner innen salg, produktutvikling og produksjon har lang erfaring og høy kompetanse innen sine ansvarsområder. Vi vil derfor kunne gi raske og nøyaktige tilbakemeldinger på de forespørslene kundene har, samt være en god partner i en prosess frem mot et nytt produkt.

 

frabrikken
 

 

moya - Útgáfa 1.11 2007 - Stefna ehf

Login